Τζαρέλλας Δ. Wolfgang Streeck (2016), Κερδίζοντας Χρόνο. Η Καθυστερημένη Κρίση του Δημοκρατικού Καπιταλισμού, Αθήνα: Τόπος. Κοινωνική Πολιτική, [S. l.], v. 8, p. 74–77, 2017. DOI: 10.12681/sp.14605. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/article/view/14605. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.