Θεοδωρουλάκης Μ. Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα: οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας. Κοινωνική Πολιτική, [S. l.], v. 15, p. 47–67, 2021. DOI: 10.12681/sp.29091. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/article/view/29091. Acesso em: 27 ιουνίου. 2022.