Κοφινά Σταυρούλα. 2017. ‘Το Δικαίωμα στην Πόλη: η Χωρική Προσέγγιση Ζητημάτων Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από το Παράδειγμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας’. Κοινωνική Πολιτική 5 (Ιούλιος):80-100. https://doi.org/10.12681/sp.10602.