Κουμαριανός Βαγγέλης. 2017. ‘Ενοποίηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης: Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ως Οργανωτικό Όχημα για την Νέα Αρχιτεκτονική των Συντάξεων’. Κοινωνική Πολιτική 8 (Σεπτέμβριος):50-73. https://doi.org/10.12681/sp.14604.