Θεοδωρουλάκης Μενέλαος. 2021. ‘Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα: οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας’. Κοινωνική Πολιτική 15 (Δεκέμβριος):47-67. https://doi.org/10.12681/sp.29091.