Κοφινά Σ. (2017) ‘Το Δικαίωμα στην Πόλη: η Χωρική Προσέγγιση Ζητημάτων Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από το Παράδειγμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας’, Κοινωνική Πολιτική, 5, σσ. 80–100. doi: 10.12681/sp.10602.