Κουμαριανός Β. (2017) ‘Ενοποίηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης: Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ως Οργανωτικό Όχημα για την Νέα Αρχιτεκτονική των Συντάξεων’, Κοινωνική Πολιτική, 8, σσ. 50–73. doi: 10.12681/sp.14604.