Τζαρέλλας Δ. (2017) ‘Wolfgang Streeck (2016), Κερδίζοντας Χρόνο. Η Καθυστερημένη Κρίση του Δημοκρατικού Καπιταλισμού, Αθήνα: Τόπος’, Κοινωνική Πολιτική, 8, σσ. 74–77. doi: 10.12681/sp.14605.