Θεοδωρουλάκης Μ. (2021) ‘Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα: οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας’, Κοινωνική Πολιτική, 15, σσ. 47–67. doi: 10.12681/sp.29091.