[1]
Κοφινά Σ., ‘Το Δικαίωμα στην Πόλη: η Χωρική Προσέγγιση Ζητημάτων Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από το Παράδειγμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας’, sp, τ. 5, σσ. 80–100, Ιουλίου 2017.