[1]
Κουμαριανός Β., ‘Ενοποίηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης: Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ως Οργανωτικό Όχημα για την Νέα Αρχιτεκτονική των Συντάξεων’, sp, τ. 8, σσ. 50–73, Σεπτεμβρίου 2017.