[1]
Τζαρέλλας Δ., ‘Wolfgang Streeck (2016), Κερδίζοντας Χρόνο. Η Καθυστερημένη Κρίση του Δημοκρατικού Καπιταλισμού, Αθήνα: Τόπος’, sp, τ. 8, σσ. 74–77, Σεπτεμβρίου 2017.