[1]
Θεοδωρουλάκης Μ., ‘Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα: οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας’, sp, τ. 15, σσ. 47–67, Δεκεμβρίου 2021.