Κοφινά Σ. ‘Το Δικαίωμα στην Πόλη: η Χωρική Προσέγγιση Ζητημάτων Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από το Παράδειγμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας’. Κοινωνική Πολιτική, τ. 5, Ιούλιος 2017, σσ. 80-100, doi:10.12681/sp.10602.