Κουμαριανός Β. ‘Ενοποίηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης: Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ως Οργανωτικό Όχημα για την Νέα Αρχιτεκτονική των Συντάξεων’. Κοινωνική Πολιτική, τ. 8, Σεπτέμβριος 2017, σσ. 50-73, doi:10.12681/sp.14604.