Τζαρέλλας Δ. ‘Wolfgang Streeck (2016), Κερδίζοντας Χρόνο. Η Καθυστερημένη Κρίση του Δημοκρατικού Καπιταλισμού, Αθήνα: Τόπος’. Κοινωνική Πολιτική, τ. 8, Σεπτέμβριος 2017, σσ. 74-77, doi:10.12681/sp.14605.