Θεοδωρουλάκης Μ. ‘Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα: οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας’. Κοινωνική Πολιτική, τ. 15, Δεκέμβριος 2021, σσ. 47-67, doi:10.12681/sp.29091.