Τζαρέλλας Διονύσης. ‘Wolfgang Streeck (2016), Κερδίζοντας Χρόνο. Η Καθυστερημένη Κρίση του Δημοκρατικού Καπιταλισμού, Αθήνα: Τόπος’. Κοινωνική Πολιτική 8 (Σεπτέμβριος 28, 2017): 74–77. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/article/view/14605.