Θεοδωρουλάκης Μενέλαος. ‘Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα: οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας’. Κοινωνική Πολιτική 15 (Δεκέμβριος 28, 2021): 47–67. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 27, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/article/view/29091.