1.
Κοφινά Σ. Το Δικαίωμα στην Πόλη: η Χωρική Προσέγγιση Ζητημάτων Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από το Παράδειγμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. sp [διαδίκτυο]. 10 Ιούλιος 2017 [παρατίθεται 1 Μάρτιος 2024];5:80-100. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/article/view/10602