1.
Τζαρέλλας Δ. Wolfgang Streeck (2016), Κερδίζοντας Χρόνο. Η Καθυστερημένη Κρίση του Δημοκρατικού Καπιταλισμού, Αθήνα: Τόπος. sp [διαδίκτυο]. 28 Σεπτέμβριος 2017 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];8:74-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/article/view/14605