1.
Θεοδωρουλάκης Μ. Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα: οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας. sp [διαδίκτυο]. 28 Δεκέμβριος 2021 [παρατίθεται 29 Ιούνιος 2022];15:47-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/article/view/29091