| More
Πολιτικές Σύνταξης

Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες εργασίες που εντάσσονται στα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών, δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες απαιτήσεις επιστημονικότητας.

 

Πολιτικές ενότητας

Άρθρα

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Επίκαιροι σχολιασμοί

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Διδακτορικές διατριβές-Έρευνες

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των άρθρων γίνεται με το σύστημα double blind peer review. Τα κείμενα αποστέλλονται σε δύο κριτές και, σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των δύο αξιολογήσεων, σε τρίτον. Η επιλογή των κριτών γίνεται από Πίνακα Κριτών ο οποίος συγκροτείται από τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού. Απαρτίζεται από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, ελληνόγλωσσους επιστήμονες του εξωτερικού και ομότιμους ακαδημαϊκούς και ερευνητές.

 

 

Συχνότητα δημοσίευσης

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών εκδίδεται έντυπα δύο φορές τον χρόνο.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται προς κρίση δημοσιεύεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησής του και της επιμέλειάς του. Η δημοσίευση αυτή έχει την ισχύ κανονικής δημοσίευσης.

Η ύλη των ειδικών τευχών αναρτάται ηλεκτρονικά στο τέλος της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησής τους, ως σώμα του ειδικού τεύχους. Η έντυπη έκδοσή τους ακολουθεί την ηλεκτρονική ανάρτησή τους.  

 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.

Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα και ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν τις εργασίες τους στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση σε ιδρυματικά αποθετήρια ή στην προσωπική ιστοσελίδα τους) μετά τη δημοσίευση, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγικές ανταλλαγές, καθώς και σε ταχύτερες και περισσότερες αναφορές στις δημοσιευμένες εργασίες (δείτε τα σχετικά Οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης).

 

Γλώσσα του περιοδικού

Στο περιοδικό υποβάλλονται προς κρίση και δημοσίευση πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα στην ελληνική.  Γλώσσα των ειδικών τευχών και αφιερωμάτων μπορεί να είναι και η αγγλική. Η γλωσσική επιμέλεια των στην αγγλική γλώσσα γίνεται από τον/τους επιμελητή/ές των ειδικών τευχών σε συνεργασία με την τριμελή Επιτροπή γλωσσικής επιμέλειας του ΕΚΚΕ.

 

Κανονισμός του περιοδικού

1)      Όργανα της ΕΚΕ

Συντακτική Επιτροπή

Βάσει του εσωτερικού κανονισμού του ΕΚΚΕ και μακρόχρονης παράδοσης, η περιοδική έκδοση του Κέντρου με τίτλο «Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών» διευθύνεται από πενταμελή Συντακτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τρεις ερευνητές του Κέντρου και δύο κοινωνικούς επιστήμονες μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Ένα εκ των εσωτερικών μελών της Επιτροπής μπορεί να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. Στα εξωτερικά μέλη της Επιτροπής μπορούν να περιλαμβάνονται και κοινωνικοί επιστήμονες που φέρουν τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή ή ερευνητή.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ορίζονται από το ΔΣ του ΕΚΚΕ. Η διάρκεια της θητείας ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΚΚΕ. Ο Συντονιστής/στρια ορίζεται στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ως παρατηρητές. Σε περίπτωση που κάποιο από τα τακτικά μέλη της Επιτροπής δεν μπορεί να παραβρεθεί σε συνάντηση της Επιτροπής αναπληρώνεται από κάποιο από τα αναπληρωματικά μέλη. Στην Επιτροπή παρίστανται μετά από πρόσκληση της Επιτροπής  προκειμένου να εισηγηθούν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του περιοδικού, ο/η Διευθυντής/ντρια Επιστημονικής Πληροφόρησης, Εκδόσεων και ο/η  Προϊστάμενος/η του Τμήματος Εκδόσεων του ΕΚΚΕ και ο/η Υπεύθυνος/η βιβλιοκρισιών. Στις συνεδρίες της Επιτροπής τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τα τακτικά μέλη και αποστέλλονται στα αναπληρωματικά μέλη για ενημέρωση.

Στις αρμοδιότητες της Συντακτικής Επιτροπής εμπίπτει η επιλογή της ύλης του περιοδικού, η κατάρτιση της Επιστημονικής Επιτροπής και του Καταλόγου Κριτών, η κατ’αρχάς αξιολόγηση των κειμένων που υποβάλλονται ως προς το κατά πόσο αυτά αποτελούν επιστημονικά άρθρα και εμπίπτουν στα αντικείμενα του περιοδικού, η επιλογή των κριτών στους οποίους αποστέλλονται τα κείμενα, η αξιολόγηση των προτάσεων για έκδοση ειδικών τευχών και αφιερωμάτων (η ύλη των οποίων αξιολογείται στη συνέχεια με το σύστημα double blind peer review) και η εν γένει παρακολούθηση της έκδοσης του περιοδικού. Η Συντακτική Επιτροπή λειτουργεί ως συλλογικός εκδότης του περιοδικού του ΕΚΚΕ.

Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από καταξιωμένους κοινωνικούς επιστήμονες μέλη της ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 και να ανανεώνονται ανά πενταετία. Η Συντακτική Επιτροπή καταρτίζει και επικυρώνει τον κατάλογο των εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών που συγκροτούν την Επιστημονική Επιτροπή.

Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελεί τρόπον τινα «τους φίλους» του περιοδικού. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής αποτελούν τον πυρήνα του σώματος των κριτών του περιοδικού. Ευρύτερα, ο ρόλος τους έγκειται στη διάχυση και προώθηση του περιοδικού, στη μέριμνα για την αποστολή ύλης προς το περιοδικό και τη συμμετοχή τους με δικά τους κείμενα στις βιβλιοκρισίες – βιβλιοπαρουσιάσεις και παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών. Η Επιστημονική Επιτροπή ενημερώνεται τουλάχιστον ανά εξάμηνο  με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία του περιοδικού. 

 Το Τμήμα εκδόσεων του ΕΚΚΕ

Το Τμήμα εκδόσεων του ΕΚΚΕ έχει την ευθύνη της συνολικής επιμέλειας των έντυπων και ηλεκτρονικών τευχών του περιοδικού. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτουν: α) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός της πλατφόρμας ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού ως προς τις γενικές της λειτουργίες και την υποστήριξη των εκάστοτε νέων μελών της συνολικής συντακτικής ομάδας της ΕΚΕ προκειμένου να εξοικειωθούν με τη διεκπεραίωση μέσω της πλατφόρμας των ειδικών καθηκόντων τους, και β) Η συνολική επιμέλεια των έντυπων τευχών (επιμέλεια γλώσσας, σελιδοποίηση, τυπογραφική επιμέλεια, αισθητική επιμέλεια)

Το Τμήμα εκδόσεων συνεπικουρείται στο έργο της γλωσσικής επιμέλειας από τριμελή Επιτροπή.

 Τριμελής Επιτροπή γλωσσικής επιμέλειας

Η Τριμελής Επιτροπή γλωσσικής επιμέλειας απαρτίζεται από μέλη της κοινότητας του ΕΚΚΕ με υψηλό επίπεδο γνώσης της γραπτής νεοελληνικής γλώσσας, της ορολογίας των κοινωνικών επιστημών και της αγγλικής γλώσσας. Η Επιτροπή ορίζεται από το ΔΣ του ΕΚΚΕ και ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.  

Υπεύθυνος/η  βιβλιοκρισιών και βιβλιοπαρουσιάσεων

Ο/Η Υπεύθυνος/η βιβλιοκρισιών και βιβλιοπαρουσιάσεων έχει την ευθύνη για την κατ’ αρχάς αξιολόγηση των σχετικών κειμένων που αποστέλλονται ως προς την τήρηση των κανόνων που διέπουν αυτού του είδους τα κείμενα. Επικοινωνεί με τους συγγραφείς  για διευκρινήσεις, διορθώσεις κτλ. και είναι υπεύθυνος/η της γλωσσικής και συνολικής επιμέλειας της σχετικής προς δημοσίευση ύλης. Η απόφαση για την δημοσίευση μιας βιβλιοκρισίας λαμβάνεται από τη Συντακτική Επιτροπή. Ο Υπεύθυνος βιβλιοκρισιών και βιβλιοπαρουσιάσεων ορίζεται από το ΔΣ του ΕΚΚΕ και συνεπικουρείται στο έργο του από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στο τμήμα των βιβλιοκρισιών εντάσσονται και οι παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών.

 Σώμα κριτών

Η επιλογή των κριτών γίνεται από Πίνακα Κριτών ο οποίος συγκροτείται από την Συντακτική Επιτροπή της ΕΚΕ. Απαρτίζεται από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού και ομότιμους ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Στον Πίνακα Κριτών κατ’αρχάς συγκαταλέγονται τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, οι ερευνητές του ΕΚΚΕ, και ακαδημαϊκοί και επιστήμονες σχετικοί με την θεματολογία του περιοδικού. Ο Πίνακας δομείται ανά επιστημονικό κλάδο των κοινωνικών επιστημών, συγκεκριμένα βάσει των ακόλουθων κλάδων: Κοινωνική θεωρία, Μέθοδοι και τεχνικές στις κοινωνικές επιστήμες, Κοινωνιολογία των θεσμών, Κοινωνιολογία της ανάπτυξης και του κοινωνικού μετασχηματισμού, Πολιτική Κοινωνιολογία, Αστική Κοινωνιολογία, Αγροτική Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία της οικογένειας, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της εργασίας, Κοινωνιολογία της Υγείας, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική Γεωγραφία, Κοινωνική Ψυχολογία, Δημογραφία, Εγκληματολογία, Εργασιακές σχέσεις, Κοινωνική ένταξη και αποκλεισμός, Κοινωνική Πολιτική, Έμφυλες σχέσεις, Πολιτιστικές Σπουδές Επικοινωνία – ΜΜΕ - κοινωνικά δίκτυα. Ένας κριτής μπορεί να συγκαταλέγεται σε περισσότερες περιοχές του Καταλόγου. 

 Οι κριτές θα πρέπει να αξιολογούν τα υποβληθέντα άρθρα με βάση αποκλειστικά και μόνο το επιστημονικό περιεχόμενο χωρίς να λαμβάνουν υπόψη εθνοτική καταγωγή, φύλο, θρησκευτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό, υπηκοότητα και πολιτικές πεποιθήσεις.

 2)      Γλώσσα του περιοδικού

 Στο περιοδικό υποβάλλονται προς κρίση και δημοσίευση πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά.  Γλώσσα των ειδικών τευχών και αφιερωμάτων μπορεί να είναι και η αγγλική. Η γλωσσική επιμέλεια των σε αγγλική γλώσσα ειδικών τευχών γίνεται από τον/τους Επιμελητή/ές σε συνεργασία με την τριμελή Επιτροπή γλωσσικής επιμέλειας.

 3)      Ειδικές εκδόσεις

 Η ΕΚΕ εκδίδει τριών τύπων ειδικές εκδόσεις:

Α) Ειδικά τεύχη. Τα ειδικά τεύχη αποτελούν συλλογή άρθρων σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή τα οποία συμβάλλουν στην πρόοδο του επιστημονικού διαλόγου στον συγκεκριμένο τομέα. Γλώσσα των ειδικών τευχών μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.  Οι προτάσεις για έκδοση ειδικών  τευχών υποβάλλονται προς την Συντακτική Επιτροπή  και αξιολογούνται  ως προς τη σημασία, τη συνοχή και την επιστημονική τους αρτιότητα. Στη συνέχεια κατατίθενται τα άρθρα της συλλογής και αξιολογούνται με το σύστημα double blind peer review όπως και τα ανεξάρτητα άρθρα. Η διαδικασία αξιολόγησης παρακολουθείται από τη Συντακτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον/την/τους επιμελητές του αφιερώματος. Η ευθύνη για την εισαγωγή του τεύχους ανήκει στους επιμελητές του ειδικού τεύχους.

Η Συντακτική Επιτροπή αποφασίζει για την θεματολογία και τον αριθμό των ειδικών τευχών/θεματικών τευχών ή και αφιερωμάτων με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.  Το συνολικό μέγεθος ενός ειδικού τεύχους δεν πρέπει να ξεπερνά το σύνηθες μέγεθος των τευχών του περιοδικού.

Β) Θεματικά τεύχη της ΕΚΕ. Τα θεματικά τεύχη αποφασίζονται από την Συντακτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ροή των κειμένων ή μετά από συγκεκριμένη πρόσκληση της Επιτροπής. Ακολουθείται η διαδικασία της διπλής αξιολόγησης. Σε αυτά τα τεύχη μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και ανεξάρτητα κείμενα.

Γ)  Ειδικές εκδόσεις της ΕΚΕ. Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών μπορεί να εκδίδει ειδικές εκδόσεις με πρωτοβουλία και επιμέλεια της Συντακτικής Επιτροπής της. Τα αφιερώματα αυτά πρέπει να είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο όσον αφορά στη θεματολογία τους όσο και στην επιστημονική ποιότητα του περιεχομένου τους. Μπορεί να περιλαμβάνουν και μη πρωτότυπα κείμενα ή/και μεταφράσεις ήδη δημοσιευμένων ξένων κειμένων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την αρτιότητα των αφιερωμάτων. Η ύλη των τευχών αυτών δεν αξιολογείται και γι’ αυτό οι συγγραφείς τους δεν μπορούν να εμφανίζουν τη δημοσίευση των κειμένων τους ως «δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές». Οι ειδικές εκδόσεις της ΕΚΕ είναι εκτός σειράς του περιοδικού, ακολουθούν διακριτό τρόπο αρίθμησης και η έκδοσή τους δεν έχει συγκεκριμένη περιοδικότητα.

 4)      Βιβλιοκρισίες

Η ΕΚΕ δέχεται βιβλιοκρισίες από το σύνολο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Οι βιβλιοκρισίες πρέπει να είναι πρωτότυπες. Δεν αξιολογούνται από εξωτερικούς κριτές. Η απόφαση για τη δημοσίευσή τους λαμβάνεται από τη Συντακτική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης του/της υπευθύνου βιβλιοκρισιών βάσει των κριτηρίων της ποιότητας και της τήρησης της επιστημονικής δεοντολογίας. Το μέγεθος των βιβλιοκρισιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2000 λέξεις. Στις ίδιες προδιαγραφές εμπίπτουν και οι παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών.

 5)      Ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση της ΕΚΕ

Η διαδικασία από την υποβολή μέχρι τη δημοσίευση ενός κειμένου παρακολουθείται ηλεκτρονικά από το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, τη σελιδοποίηση και τη γλωσσική επιμέλεια, το άρθρο δημοσιεύεται ηλεκτρονικά. Η δημοσίευση αυτή έχει την ισχύ κανονικής δημοσίευσης.  Η ΕΚΕ εκδίδεται έντυπα δύο φορές τον χρόνο.

Η ύλη των ειδικών τευχών αναρτάται ηλεκτρονικά στο τέλος της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησής τους, ως σώμα του ειδικού τεύχους. Η έντυπη έκδοσή τους ακολουθεί την ηλεκτρονική ανάρτησή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με ξεχωριστή αρίθμηση εκδίδονται, ηλεκτρονικά και έντυπα και οι ειδικές εκδόσεις της ΕΚΕ.

 6)      Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των άρθρων γίνεται με το σύστημα double blind peer review. Τα κείμενα αποστέλλονται σε δύο κριτές και σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των δύο αξιολογήσεων, σε τρίτον. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι το κείμενο χρειάζεται εκτενή αναθεώρηση, το αναθεωρημένο κείμενο υποβάλλεται εκ νέου για κρίση στους ίδιους κριτές – εφόσον έχουν δηλώσει ότι δέχονται – ή σε νέους κριτές. Η επιλογή των κριτών προκειμένου για άρθρα που υποβλήθηκαν από μέλη της ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΚΕ γίνεται, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, από τα εξωτερικά μέλη της Συντακτικής Επιτροπής.