[1]
Σαβράμης Δ. 1981. Χριστιανισμός και κοινωνία: Δέκα υποθέσεις. The Greek Review of Social Research. 42, (May 1981), 167–175. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.420.