[1]
Παπαγεωργίου Κ. 1972. Το περιφερειακόν πρόβλημα της Ελλάδος. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 13, (Ιουλίου 1972), 54–71. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.491.