[1]
Σαφιλίου-Rothschild Κ. 1972. Η διάρθρωσις της οικογενειακής εξουσίας και αι εκ του γάμου ικανοποιήσεις. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 13, (Ιουλίου 1972), 92–100. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.494.