[1]
Πρεσβέλου Κ. 1972. Ο θεσμός της οικογενείας εις την Ελλάδα (επισκόπησις βιβλιογραφίας). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 13, (Ιουλίου 1972), 101–102. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.495.