[1]
Τερλεξής Π. 1972. Η "δομολειτουργική" μέθοδος αναλύσεως των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων: (Κριτική θεώρηση). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 13, (Ιουλίου 1972), 103–112. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.496.