[1]
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και Αλετρά Δ. 1972. Τεχνική συνεργασία και κοινωνική ανάπτυξις: Απόσπασμα εκθέσεων εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 13, (Ιουλίου 1972), 113–121. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.497.