[1]
Σαβράμης Δ. και Τεπέρογλου Α. 1980. Αιτίες και επιδράσεις της πολωτικής σχέσης των φύλων. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 39, (Μαΐου 1980), 316–323. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.556.