[1]
Τσακίρη Ε. 1991. Μεθοδολογικά προβλήματα στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων των κοινωνικών ερευνών: η διάταξη των ερωτήσεων. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 80, (Ιανουαρίου 1991), 11–32. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.611.