[1]
Τσάρτας Π. 1987. Κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. The Greek Review of Social Research. 66, (Jul. 1987), 144–158. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.659.