[1]
Μαραντζίδης Ν. 1995. Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 87, (Μαΐου 1995), 61–78. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.673.