[1]
Μπαλούρδος Δ., Τεπέρογλου Α. και Τζωρτζοπούλου Μ. 1995. Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 87, (Μαΐου 1995), 114–167. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.676.