[1]
Τσάρτας Π. 1998. Κοινωνικότητα και τουρισμός: ανάλυση χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς τύπους τουρισμού. The Greek Review of Social Research. 96, (Jun. 1998), 111–132. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.731.