[1]
Τσάρτας Π. 1988. Σχεδίασμα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισμού στο νομό Κυκλάδων. The Greek Review of Social Research. 70, (Sep. 1988), 191–210. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.787.