[1]
Τσούκας Χ.Κ. 1989. Τεχνολογίες προγραμματιζόμενου αυτοματισμού και σύγχρονη επιχείρηση: σε αναζήτηση ευελιξίας και ελέγχου. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 72, (Ιανουαρίου 1989), 75–91. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.982.