[1]
Γεωργούντζος Π.Κ. 1974. Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν κοινωνιολογίαν της παιδείας, Ι, Ανωτάτη παιδεία: Ευκαιρίαι και εμπόδια. The Greek Review of Social Research. 19, (Jan. 1974), 145–146. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.303.