[1]
Παπαντωνίου Α.Κ. 1972. "Εκκλησία και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας", κ. Δημητρίου Φερούση. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 13, (Ιουλίου 1972), 134–136. DOI:https://doi.org/10.12681/grsr.502.