(1)
Σαβράμης Δ. Χριστιανισμός και κοινωνία: Δέκα υποθέσεις. Grsr 1981, 42, 167-175.