(1)
Γκιζέλης Γ. Η ρητορική της συγκρούσεως εις το ελληνικόν και ελληνοαμερικάνικον πολιτισμικόν σύστημα. Grsr 1972, 13, 76-91.