(1)
Πρεσβέλου Κ. Ο θεσμός της οικογενείας εις την Ελλάδα (επισκόπησις βιβλιογραφίας). Grsr 1972, 13, 101-102.