(1)
Τερλεξής Π. Η "δομολειτουργική" μέθοδος αναλύσεως των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων: (Κριτική θεώρηση). Grsr 1972, 13, 103-112.