(1)
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ); Αλετρά Δ. Τεχνική συνεργασία και κοινωνική ανάπτυξις: Απόσπασμα εκθέσεων εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Grsr 1972, 13, 113-121.