(1)
Σαβράμης Δ.; Τεπέρογλου Α. Αιτίες και επιδράσεις της πολωτικής σχέσης των φύλων. Grsr 1980, 39, 316-323.