(1)
Τσακίρη Ε. Μεθοδολογικά προβλήματα στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων των κοινωνικών ερευνών: η διάταξη των ερωτήσεων. Grsr 1991, 80, 11-32.