(1)
Τσάρτας Π. Κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Grsr 1987, 66, 144-158.