(1)
Κυπριανός Π. Για τις συλλογικές πρακτικές στη μεταδικτατορική Ελλάδα. Grsr 1995, 87, 28-60.