(1)
Μπαλούρδος Δ.; Τεπέρογλου Α.; Τζωρτζοπούλου Μ. Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ). Grsr 1995, 87, 114-167.