(1)
Τσάρτας Π. Κοινωνικότητα και τουρισμός: ανάλυση χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς τύπους τουρισμού. Grsr 1998, 96, 111-132.